info@faisombud.co.za

S Naidoo v SA Home Loans (Pty) Ltd

Determination Detail

Please see details of this determination below

Determination Year Category Complainant Respondent Determination Date File(s)
2006/07 Long-term S Naidoo SA Home Loans (Pty) Ltd 20061221 Determination

In this section


Check my Complaint Status